8-gatsu no Soda Sui

Author: Komatsu Shinya
Artist: Komatsu Shinya
Synopsis: It's cute, whimsical, and so damn pretty.